D’on ve aquest soroll de fons que se sent des del nostre poble?

A raó de les queixes que diferents veïns del carrer Figuerola, carrer Vidreres, carrer Sils, Plaça lluís Companys i carrer Sota Camí sobre un soroll constant i de fons, que dura tot el dia i en concret a la nit dificulta el descans, Planacuma ha fet arribar al Consistori Municipal una carta en data 3 de desembre sol·licitant: (1) Que s’estudiï la seva procedència, i (2) Que es mesuri el so per saber si es troba dins dels límits legals permesos.  

Tant aviat com rebem contestació, us seguirem informant del tema. Per més informació, poseu-vos en contacte amb Planacuma via email.  

[@more@]Comentaris tancats a D’on ve aquest soroll de fons que se sent des del nostre poble?

Entrevista amb el Secretari de la Consellaria de Política Territorial i Obres Públiques sobre la C-35 o 4t Cinturó (Nota de premsa de Planacuma, 05/12/07)

El dia 5 de novembre representants de PLANACUMA (Plataforma Ciutadana en Defensa del Patrimoni Natural i Cultural de Maçanet) vam tenir una entrevista amb el Sr. Manel Nadal, Secretari de  la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.  

Durant una hora, PLANACUMA  va exposar, fent ressò de moltes veus de veïns i veïnes i d'altres associacions del nostre poble, la temença de la construcció d'aquest nou vial en el nostre terme, molt castigat, ja, pel pas de diverses infraestructures que fragmenten el territori i la convivència dels qui l'habitem. Després de moments tensos, finalment s'acorda: 

1.- El compromís de fer una avaluació mediambiental estratègica, com determina la llei, prèvia a l'inici de qualsevol gestió de desenvolupament del tram de la C-35 o 4t cinturó en el seu pas per Maçanet. 

2.-S'estudiarà altres possibles traçats que no provoquin aquest alt impacte sobre el territori 3.- Hi haurà una propera entrevista d'aquí 6 mesos per fer el seguimemnt. 

PLANACUMA després d'aquest primer contacte amb la Generalitat valora que per modificar el desenvolupament d'aquesta carretera es important: 

1.- Que  el poble de Maçanet ha d'estar alerta, actiu i més unit que mai per donar una resposta conjunta a la modificació d'aquesta nova infraestructura en el nostre municipi. En Aquest sentit la nostra entitat continuarà la campanya de difusió i adhesió que ja hem iniciat. Recordem que gràcies a la col·laboració de l'entitat "Els Amics de l'Esport", PLANACUMA va estar present en la marxa popular per les masies, que cada any organitza, desplegant un gran mapa sobre l'impacte d'aquesta infraestructura en el nostre poble, alhora que repartíem el manifest de la Campanya. 

2.-La necessitat de la participació dels habitants del territori en  la planificació per determinar els espais naturals, els espais agrícoles, la  mobilitat, els polígons industrials i els habitatges que necessitem i volem. En aquest sentit PLANACUMA troba imprescindible que es desenvolupi de forma immediata EL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE LA SELVA. Aquesta és una eina de participació sobre la planificació del territori, alhora marca que normativa sobre el seu desenvolupament. És per això que demanarem una propera entrevista amb la Conselleria de Planificació Territorial de la Generalitat de Catalunya.

 [@more@]1 comentari

La campanya informativa sobre el “Pas del 4t Cinturó per Maçanet” s’ha iniciat gràcies a la col.laboració de l’entitat “Els Amics de l’Esport”

El diumenge 11 de novembre es va fer la tradicional Marxa Popular per les Masies, que cada any organitza l’entitat “Els amics de l’esport”.  

Enguany, l’entitat organitzadora van permetre a Planacuma ser-hi present a l’arribada de la Marxa i desplegar un mapa de l’impacte que causaria el desenvolupament de la C-35 (o el 4t Cinturó) al seu pas pel poble de Maçanet de la Selva, alhora que també es repartia el manifest de la Campanya.

Després d’aquest acte, Planacuma es proposa anar-ne fent d’altres amb l’objectiu d’informar i sensibilitzar de la repercussió del desenvolupament d’aquesta via pel poble de Maçanet, i pel territori català en general.

[@more@]Comentaris tancats a La campanya informativa sobre el “Pas del 4t Cinturó per Maçanet” s’ha iniciat gràcies a la col.laboració de l’entitat “Els Amics de l’Esport”

Per què dir NO al pas del 4t Cinturó per Maçanet de la Selva? PER A UNA GESTIÓ PRUDENT I DE SENTIT COMÚ!!!

LA C-35. La Generalitat vol desemvolupar en el Pla d'Infraestructures de Catalunya una nova carretera al nostre poble. Sortiria  de la C-35 a l’altura de Residencial Parc, travessaria el pla de les monges, passaria pel nord del nucli urbà de Maçanet i enllaçaria a l’alçada del peatge de l’autopista. Seria un projecte de via ràpida, de quatre carrils i de característiques semblants a una autopista. Una proposta que el propi ajuntament ha declarat com a pèssima pel poble. 

NO TROBEM ARGUMENTS PER JUSTIFICAR AQUEST TRAÇAT.  Aquestl vial que es pretén construir  no respon a cap necessitat, ni justificació de la millora de la mobilitat en la nostra població. Ni respon a una necessitat real de comunicació de la Selva amb les comarques veïnes.  Ni creiem que suposi un desenvolupament econòmic pel poble. Atès que hi ha altres alternatives viables, que no són tan agressives amb el territori. 

FORT IMPACTE TERRITORIAL I AMBIENTAL. Creiem que el traçat de la C-35 pel poble de Maçanet agreujaria una situació existent, ja de per si afectada pel pas de l’autopista, el desdoblament de la N-II i el pas del TGV. Ens deixaria un poble encerclat i envoltat per vials de gran velocitat, un poble fracturat i amb un elevat índex de contaminació acústica. Condicionaríem el futur creixement urbanístic. 

Creiem que el pas de la C-35 per Maçanet comportaria un fort desequilibri territorial i un greu impacte en el nostre paisatge i patrimoni, uns danys irreparables en espais naturals, agrícoles i culturals de gran valor pel poble de Maçanet (Martorell,el veïnat de Coma-Juliana, el veïnat de Soliva, el de Marata i el Pla de les Monges). 

DES DE PLANACUMA EXPRESSEM LA NOSTRA OPOSICIÓ AL PAS DEL 4T CINTURO PER MAÇANET DE LA SELVA

[@more@]

Comentaris tancats a Per què dir NO al pas del 4t Cinturó per Maçanet de la Selva? PER A UNA GESTIÓ PRUDENT I DE SENTIT COMÚ!!!

No al 4t Cinturó per Maçanet de la Selva (Nota de premsa de Planacuma, 25/11/07)

El Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya 2006-2026 (PITC)  es proposa desenvolupar un nou vial de prolongació de la C-35, també anomenat 4t Cinturó, entre Maçanet de la Selva i Hostalrich (veure mapa adjunta a sota). Aquesta nova carretera representa un alt consum del territori i fragmenta el corredor natural entre espais inclosos com a PEIN: Els Turons de Maçanet, Els Estanys de Sils i La Riera de Santa Coloma. 

DES DE PLANACUMA EXPRESSEM LA NOSTRA OPOSICIÓ AL PAS DEL 4T CINTURÓ A MAÇANET DE LA SELVA i hem iniciat tota una serie d'activitats per poder frenar l'impacte i la forta repercussió sobre la qualitat de vida  dels habitants del nostre municipi si es desenvolupa una altra infraestructura sobre el nostre territori fortament castigat. En aquest sentit: 

1. Volem obrir un espai de treball conjunt en el nostre poble i hem demanat a l'Ajuntament la Creació d'una Comissió de seguiment formada per tots els grups polítics amb representació municipal, representants de Planacuma, tècnic de Mediambient, periodista, regidor d’urbanisme, medi ambient i participació ciutadana. L’objectiu de la Comissió ha de ser el vetllar de forma coordinada per evitar l’actual traçat del 4t Cinturó. Caldria doncs marcar accions a fer, calendari de treball, responsabilitats, difussió, sensibilització, estudis a fer,etc. 

2. Tenim concertada properament una entrevista amb el secretàri de la Consellaria de Politica Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, el sr. Manel Nadal 

Si voleu més informació, poseu-vos en contacte mitjançant correu electrònic (planacuma@gmail.com). Moltes gràcies.

[@more@]

Comentaris tancats a No al 4t Cinturó per Maçanet de la Selva (Nota de premsa de Planacuma, 25/11/07)

Carretera C-35: la Generalitat desestima les al·legacions presentades des del municipi de Maçanet de la Selva

Ara fa un any aproximadament, el Govern de la Generalitat va aprovar el Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya (PITC). Durant el procés d’informació pública, diverses entitats ecologistes van presentar al·legacions contra la construcció de certes infraestructures per les repercussions socials i ambientals que suposaven.

Entre aquestes infraestructures hi havia l’anomenada carretera C-35, el traçat de la qual (veure el mapa a la web de PLANACUMA: planacuma.maloweb.net) afectaria profundament al municipi de Maçanet de la Selva. Davant aquest fet, tant l’Ajuntament com Planacuma i diversos partits polítics (PSC i 9M) van presentar les pertinents al·legacions, per tal de modificar-ne el traçat i minimitzar els impactes que generaria sobre el municipi. Tanmateix, aquestes al·legacions no han estat acceptades pel Govern de la Generalitat i el projecte segueix vigent.

Planacuma va expressar -i encara expressa- el seu rebuig al traçat de la C-35 al pas pel municipi Maçanet, per les repercussions socials i ambientals que suposa la construcció d’aquesta obra. Es tracta d’una autovia de quatre carrils que travessaria espais naturals de gran valor mediambiental (Martorell, veïnat de Coma-Juliana, veïnat de Soliva, veïnat de Marata, Pla de les Monges, etc.), i deixaria el  poble envoltat de vies de gran velocitat que no li aportarien cap benefici.

En aquests moment, l’Associació per a la Defensa i Estudi de la Natura a Catalunya (ADENC) ha presentat un recurs contenciós administratiu contra el Pla d’Infrastructures de Transport de Catalunya, juntament amb dos particulars: l’Ajuntament de Salt i l’Assemblea pagesa del Maresma. Resta, doncs, esperar que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en últim terme es pronunciï al respecte.

En aquest sentit, Planacuma intentarà que ADENC defensi les al·legacions presentades contra la C-35. Si aquesta via no funciona Planacuma continuarà lluitant per totes les vies, incloent la pressió popular, per frenar aquest projecte que ens deixaria el poble dividit, amb elevada contaminació mediambiental i acústica que suposaria.

[@more@]

Comentaris tancats a Carretera C-35: la Generalitat desestima les al·legacions presentades des del municipi de Maçanet de la Selva

Informació sobre els projectes de noves carreteres a Maçanet

Motiu: Entrevista de Planacumamb l'Alcalde (Antoni Trinxeria) i els regidors d'urbanisme (Alfons Soms) i medi ambient (josep Romaguera)

"El dia 21 de febrer a les 19h, PLANACUMA es va reunir amb els representants del consistori per poder obtenir informació de l'estat dels deferents projectes de noves carreteres que poden passar pel nostre municipi. 

La Informació va ser la següent:

1.- El projecte de la C-35 de fer un pas pel nostre municipi per enllaçar amb Hostalrich, de moment no tenen resposta a les seves al·legacions. Es fan valoracions sobre les diferents possibilitats del seu desenvolupament, com la importància que va agafant la C-555 de Mallorquines a Hostalrich pot fer que es consolidi com a traçat definitiu i es desestimi el pas per Maçanet. En aquest projecte tenim el gran inconvenient que el nostre Pla General, aprovat anteriorment, té aceptat i reservat territori per el pas de la C-35. Això només es podria variar en una propera revisió del nostre planejament territorial.

2.- El projecte de la N-II en el seu desdoblament hi ha propostes de modificacions que afectarien a dues cases de pagès. S'estudien alternatives que generessin la més baixa afectació al paisatge i les cases del entorn de l'obra.

3.- El projecte de la C-63 sobre la proposta de Sils de fer-la passar per Maçanet. S'han fet al·legacions i encara no hi ha resposta.

PLANACUMA expressa la necessitat de desenvolupar una mobilitat sostenible on es prioritzi el tren. En aquest sentit caldria potenciar l'estació Maçanet- Massanes millorant la seves infraestructures i els seus  accesos per carretera i així podedríen gaudir d'aquest transport les poblacions de Maçanet, Massanes i Hostalrich i deixar de fer carreteres que trinxen tot el nostre territori.

4.- L'acces d'entrada  a Maçanet aprofitant l'ampliació de la C-35. Totes les cartes, entrevistes, trobades i visites amb els responsables de la Generalitat que s'han fet, no han servit per canviar el projecte inicial que no contempla la variació del tran d'entrada al nostre poble.

PLANACUMA expresa la perillositat d'aquest accés, lamenta la poca sensibilitat per part de la Generalitat en aquest tema i demana que es continuÏ insistint mentres el projecte de la C-35 estigui en vigor. Finalitza la reunió amb l' acord de demanar una reunió amb els responsables de la Generalitat de política territorial per fer arribar les noves propostes sobre el projecte de la N-II i obtenir  informació  sobre els altres projectes."

[@more@]

Comentaris tancats a Informació sobre els projectes de noves carreteres a Maçanet

Per què fer un bloc quan ja tenim una web?

Planacuma ja té la seva pròpia web, que la podeu consultar a:

http://planacuma.maloweb.net/

Ara bé, la idea d'aquest bloc és perquè la gent pugui fer comentaris i expressar la seva opinió sobre temàtiques diverses d'interès general per al municipi de Maçanet de la Selva. Per informació més detallada, o penjar qualsevol notícia o informar-nos d'algun esdeveniment que consideris important, consulta la nostra web o envia'ns un correu a: planacuma@gmail.com . Moltes gràcies pel vostre interès.

[@more@]

Comentaris tancats a Per què fer un bloc quan ja tenim una web?

Per què fer un bloc quan ja tenim una web?

Benvolguts/des,

Planacuma ja té la seva pròpia web, que la podeu consultar a:

planacuma.maloweb.net

Ara bé, la idea d'aquest bloc és perquè la gent pugui fer comentaris i expressar la seva opinió sobre temàtiques diverses d'interès general per al municipi de Maçanet de la Selva. Per informació més detallada, o penjar qualsevol notícia o informar-nos d'algun esdeveniment que consideris important, consulta la nostra web o envia'ns un correu a:

planacuma@gmail.com

Moltes gràcies pel vostre interès. Salutacions,

PLANACUMA (Plataforma Ciutadana en Defensa del Patrimoni Natural i Cultural de Maçanet de la Selva)

[@more@]

Comentaris tancats a Per què fer un bloc quan ja tenim una web?

Info: J. Lovelock

Si vol saber què està passant amb la Terra i què es pot fer per salvar-la, recentment acaba de sortir publicat:

James Lovelock (2007) La venjança de la terra. Editorial Columna, pp. 272

James Lovelock és autor de més de dos-cents articles científics i pare de la Teoria de Gea, i ha escrit diversos llibres sobre el tema. Ha estat qualificat com un dels grans pensadors de la nostra època, i és una de les figures més influents del moviment ecologista.

[@more@]

Comentaris tancats a Info: J. Lovelock